Apparatus

108ab A   ACB S
109d ad g ex g ad d A
110ab A   ACB S
111post est del. diameter A
112zh A   ZFH S
113zh A   ZFH S
114ab A   ACB S
115ostendo A   ostendam S
116ab A   ACB S
117zh A   ZFH S
118ab A   ACB S
119zh A   ZFH S
120ab A   ACB S
121zh A   ZFH S
122zh A   ZFH S
123ab A   ACB S
124zh A   ZFH S
125ab A   ACB S
126potes A   om. S
127causa A   gratia S
128assumens post corr. A
129ante huiusmodi del. unam litteram A