Apparatus

122sub A   ab S
123a A   ex S
124quam A   eandem, quam S
125pote A   puta S
126contingenti A   quolibet S
127post linea del. l A
12824am 6i A   23. 6. S
129ex similitudine A   similitudinem S
130post triangulorum del. Ratio quadrato bg ad rettangolo bag composita ex rationibus A
131 bag A   abg S
132est A   om. S
133adhuc A   ad haec S
13424am 6i A   23. 6. S
135lmn A    mln S
136sicut A   est sicut S
137 mlc A    mcn S
1388am 6i A   17. 6. S
139ad aequum A   aequale S
140post ad quadrato del. rettangolo tzl A   quadrato S
141voceturque A   vocetur S