Apparatus

512eandem A   secundam S
513sumptam A   assumptam S
514transversa ad rectam A   latus transversum ad rectum S
515ipso A   ipsi S
516sicut A   est sicut S
517sicut A   est sicut S
518aequalia A   sunt aequalia S
519sicut A   est sicut S
520per A   propter S
521ante ah del. aliquot literas A