F  r  a  n  c  i  s  c  i        M  a  u  r  o  l  y  c  i        O  p  e  r  a        M  a  t  h  e  m  a  t  i  c  a
Introduzione Help Pianta Sommario
Emendatio et restitutio Apollonii Pergaei conicorum elementorum Liber primus 43
<- App. -> <- = ->

[A:25r] 43a Si hyperbolen, vel ellipsim vel circuli periferiam linea tangens coincidat diametro: et a tactu applicetur linea ordinate ad diametrum: et huic per summitatem aequedistans ducatur coincidens lineae per tactum et centrum ductae: a relicto autem puncto in sectione agantur duae lineae ad diametrum, quarum haec quidem penes600 tangentem, illa vero penes601 ductam a tactu; factum sub ipsis triangulum minus erit quam triangulum, quod abscindit acta penes602 ducta a tactu, in triangulo, quod adiacet ei, quae ex centro, similiter abscisum603 ab ea, quae per summitatem. In hyperbole: at in ellipsi et circulo, factum sub ipsis actis triangulum, cum ipso, quod acta604 penes ductam605 a tactu abscindit, triangulo, aequale erit ei, quod ad eam606, quae ex centro, ab ea, quae per summitatem similiter abscisum607 adiacet, triangulo.

Sit hyperbole, ellipsis, circulusve cuius diameter ab. // Centrum g. // Tangens de.

figura 71

// Eique parallelus th608 // Per relictum contingenter punctum h. // Ordinate ductae ez hcm bl.

// Dico iam quod in hyperbola
triangolo gcm aequale est
angolare aperta triangolo gbl
triangolo tch
simul609.

In ellipsi vero et circulo
triangolo gcm angolare chiusa
triangolo tch
simul aequalia sunt triangolo gbl
.

// Nam per 39am huius ratio ez ad zd componitur
ex rationibus
angolare aperta gz ad ze
rectae ad transversam
.

// Sed propter linearum aequidistantiam et triangolo triangololorum similitudinem ez ad zd sicut610 hc ad ct. Itemque gz ad ze sicut611 gb ad bl.

// Igitur ratio hc ad ct componetur612 ex rationibus
angolare aperta gb ad bl
rectae ad transversam
.

// Quare, quoniam, quod 41a613 huius [A:25v] de parallelogrammis aequiangulis ostendit, idem de triangulis talium parallelogrammorum dimidiis dici potest.

Ideo // in hyperbola species, quae sit ex cg hoc est triangolo gcm similis speciei, quae sit ab ipsa bg hoc est triangololo gbl aequalis est aequiangulis invicem speciebus, quae ab ipsis bg ch fiunt, hoc est triangolo triangololis gbl tch. Quod est propositum.

// In ellipsi autem

figura 72

et circulo

figura 73

per eamdem 41am quod sit ex gc hoc est triangolo gcm simile ei, quod ex bg hoc est triangolo gbl cum aequiangulo, quod ex ch hoc est triangolo tch aequum est ei, quod sit ex bg ipsi scilicet triangolo gbl. // Quod erat demonstrandum.

Scolium

Notandum quod triangolo tch dicitur esse aequiangulum triangolo triangololis gcm gbl [S:36] ob id solum, quod parallelogramma eorum dupla sunt aequiangula: quemadmodum 41a huius ratiocinatur. Item propter varium situm614 puncti h contingenter relicti, tam in hyperbola, quam in ellipsi, circuloque descriptio tripliciter variatur.

[A:26r] Si in contrapositis linea per centrum ducta utrique sectioni coincidat: lineae, quae apud coincidentias tangunt sectiones, sunt invicem aequidistantes.

Sint contrapositae ad be. // Quarum diameter ab. // Centrum g. // Linea dge sectionibus incidens apud puncta d e. // Tangentes dz eh.

// Dico iam quod ipsae dz eh sunt invicem aequidistantes.

// Ordinate enim ducantur dt ec ad diametrum. // Et quoniam per 30am huius, ipsae dg ge aequales: et ipsae dt ec aequidistantes. // Ideo iam aequilatera ad invicem erunt ipsa triangolo triangolo dtg etg. // Itaque latera [[qt]] [[qc]]615

figura 74

aequalia.

// Aequales autem ag gb. // Supersunt ergo616 at bc aequales.

// Itaque ut bt ad ta sic ac ad cb.

Verum per 36am huius sicut bt ad ta sic bz ad za et sicut ac ad cb sic ah ad hb. // Ergo sicut bz ad za sic ah ad hb. Et coniunctim sicut ba ad az sic ab ad bh.

Igitur per 9am 5i Euclidis az bh sunt aequales. // Quare tota iam zt toti hc aequalis.

// Fuerunt autem et ec dt aequales et anguli ztd hce aequales propter aequidistantiam ipsarum td ce.

// Ergo, per 4am primi Euclidis bases dz eh aequales: et caeteri anguli caeteris angulis aequales.

figura 75

// Itaque anguli dzt ehc aequales.

// Quare per 28am primi Euclidis bases617 dz eh sunt aequidistantes. // Quod fuit demostrandum.

Et manifestum praeterea, quod ipsae dz eh618 a diametris videlicet619 ad tactuum620 puncta sunt invicem aequales621

Scholium

Nota quod presens addita potuisset demonstrari per additam post 32am huius. Nam cum dz eh tangant sectiones apud extrema diametri egd sunt iam ordinate ductae et perinde aequidistantes. Hoc tamen supposito quod dge sit diameter. Sed hic ab tantum supponitur diameter.

Item quod ipsae gz gh [A:26v] distantiae scilicet tangentium a centro sunt ad invicem aequales. Et ideo ipsa triangula (dgz egh invicem aequalia)622 Quod si ponatur zd contingens: et ipsi gz aequalis gh et connectatur he stantibus caeteris623 // Aio quod et he tanget sectionem apud e.

Nam cum dz sit tangens, erit per 36am huius bt ad ta sicut bz ad za. // Quare, propter aequalitatem linearum ex hypothesi erit et624 ac ad cb sicut ah ad hb625 et ideo per 34am huius he tanget sectionem. Quod est propositum.

Rursus ponatur zd contingens: et ipsi gz aequalis gh et ducatur ipsi zd aequidistans hl stantibus caeteris.

// Aio quod hl producta tanget sectionem apud e.

Secus enim, sit me quae sectionem tangit apud e: cum autem et tangens sit dz. // Iam, sicut dudum ostensum est, tangentes aequaliter distabunt a centro: hoc est gm ipsi gz aequalis erit: sed gz ipsi gh aequalis per hypothesim. Igitur gh gm aequales: quod est absurdum.

// Non igitur alia quam hl sectionem apud e tanget, quod est propositum.

Item ponatur zd tangens: et ipsi gz aequalis gh. Et a puncto h ducatur linea quaedam sectioni coincidens ipsique zd aequalis [[stantibus caeteris]]. // Aio quod talis linea sectioni coincidet, ipsamque tanget apud e punctum hoc est, erit ipsa eadem he linea.

Nam, cum ipsa he sicut ostensum est, sectionem contingat apud e omnis alia linea a puncto h incidens sectioni brevior erit, quam ipsa he et perinde brevior, quam ipsa zd quod est contra hypotesim. Igitur talis linea non alia erit quam ipsa he et ideo, sicut ostensum est, tanget in puncto e sectionem. Quod est propositum.

figura 76

Adhuc ponatur zd tangens: et hl ei aequidistans626 producta tangat sectionem. // Aio quod tunc ipsi gz aequalis erit gh et ipsae tangentes aequales.

Unde tunc de conectens tactus ibit per g centrum.

Secus enim sit ipsi gz aequalis gm. // Et per m ducatur ipsi hl et perinde ipsi zd aequidistans linea, quae per antepraemissam627 continget sectionem, [S:37] incidens extra vel intra628 tangentem: quod est absurdum. // [[Omnino]] ergo gh ipsi gz aequalis. Et ideo per antepraemissam hl629 tanget sectionem apud e. // Quare, sicut prima demonstrat, tangentes aequales.

Inizio della pagina
->