Apparatus

31cadit A   cadet S
32 producta A   om. S
33circulus, per quem fertur linea describens bg A   circulus bg per quem fertur linea describens S
34 de recta A   recta de S
35superficiem A   superficiem conicam S
36 ad ae A    adb, aeg S
37ante intra del. cadunt A
38estque A   est enim S
39utpote A   ut puta S
40ante punctum del. extra A