Apparatus

803applicata A   applita; S
804 et fiat, A   atque S
805sic A   ita fiat S
806ad gh A   ad hg S
807 c ad A    [[c]] ad S
808id, quod superes A   rectangula S
809adiacentes A   adiacentia S
810c A   [[c]] S
811habentes A   habentia S
812excedentes A   excedentia S
813gz c A   gz et c S
814ipsius A   ipsis S
815id A   om. S
816aequidistans A   aequedistans S
817ducentur A   ducetur S
818[[poterunt]] id, quod A   poterit S
819ipsis A   ipsa S
820gz c A    gz et c S
821diametros A   om. S
822eodem A   eadem S
823adiacentia A   adiacentia spatia S
824eodem A   eadem S
825contingentia A   om. S
826ante non del. aliquot literas A
827diametri simpliciter diametri, non semper axes intelligantur A   diameter simpliciter diameter, non semper axis intelligatur S
828ipsis A   his S
829eodem modo A   possunt eodem modo S