Apparatus

144non tangentes A   nontangentes S
145non tangentes A   nontangentes S
146tbm A   tbc S
147non tangentes A   nontangentes S
148non tangentes A   nontangentes S
149non tangentes A   nontangentes S
150non tangentium A   nontangentium S
151ante tangentium del. non A
152non tangentes A   non tangentes sunt S
153non tangentibus A   nontangentibus S