F  r  a  n  c  i  s  c  i        M  a  u  r  o  l  y  c  i        O  p  e  r  a        M  a  t  h  e  m  a  t  i  c  a
Introduzione Help Pianta Sommario
Emendatio et restitutio Apollonii Pergaei conicorum elementorum Liber secundus 21
<- App. -> <- = ->

[A:46v] [S:62] 20a Si unam contrapositarum ad coniunctionem linea tangat: et per centrum ipsarum ducantur duae linae, quarum haec quidem per tactum: illa vero penes tangentem usque quo coincidat uni deinceps sectionum; tangens sectionem apud coincidentem linea aequidistans erit ductae per tactum et centrum. Et ipsae per centrum tactusque iam ductae, coniugatae diametri contapositarum erunt.

figura 27

Sint ad coniunctionem contrapositae a b g d. // Quarum diametri ab gd. // Centrum e. // Linea kz theta tangens sectionem a in puncto k. // Ipsa kex ducta per centrum ac tantum k quae, per 29am praecedentis, secabit ipsas a b sectiones apud k x. // Ipsa vero oeh ducta per centrum penes ipsam kz theta et secans ipsas sectiones g d per 2am huius, quandoquidem secat angulum non tangentium, quas per 3am huius, secat ipsa kz theta tangens, ipsi iam oeh parallelus. // Item ht tangens sectionem g apud h ubi oeh coincidit sectioni.

// Tunc dico iam quod

th aequidistat ipsi kex. // Quodque ho hx sunt coniugatae diametri sectionum.

// Sint enim ordinate ductae kc hl grp. // Et rectae diametri162 ad quas163 possunt applicatae sint am gn.

// Et, quoniam per ultimam praemissi libri, ba ad am sicut164 ng ad gd. // Ac per 37am eiusdem, sicut ba ad am sic rettangolo ecz ad quadrato ck itemque ng ad gd sicut quadrato hl ad rettangolo elt. // Ideo, sicut quadrato hl ad rettangolo elt sic rettangolo ecz ad quadrato ck.

Sed ratio rettangolo ecz ad quadrato ck componitur ex rationibus
graffa aperta ec ad ck.
cz ad ck.

Itemque

ratio quadrato hl ad rettangolo elt componitur ex rationibus
graffa aperta hl ad le.
hl ad lt.
Estque sicut cz ad ck sic hl ad le propter similitudinem triangolo triangolo czk hle.

// Igitur superest ratio ec ad ck aequalis rationi hl ad lt. // Cumque sint anguli eck hlt aequales propter165 aequidistantiam reciprocam ordinate ductarum ck lh unius ad diametrum alterius.

// Iam per 6am Sexti Euclidis triangolo triangolo eck hlt sunt invicem aequiangula: et ideo angulus kec aequalis angulo lht.

// Sed totus angulus ceh aequalis toti angulo lhe coalterno. // Igitur reliquus166 keh aequalis reliquo angulo the.

// Quare per 27am primi Euclidis lineae ke [A:47r] ht sunt aequidistantes: quod est primum ex propositis.

// Deinde sit sicut

ph ad hr sic th ad s. // Eritque ex 50a praemissi, linea s dimidium eius, ad quam possunt ordinate ductae ad diametrum ho in ipsis sectionibus g d.

// Et quoniam sectionum a b secunda diameter est gd ideo ex 38a praecedentis rettangolo theta e kc167 kc aequale168 quadrato ge nam ipsi ce parallelus ducta per k abscindit ex ipsa eg aequale ipsi ck.

// Quare per 16am Sexti Euclidis theta e ad ge ad ck sunt continuae proportionales.

// Et ideo, per 17am eiusdem. Sicut theta e ad ck sic quadrato theta e ad quadrato eg.

// Sed propter triangolo triangolo theta ez kcz similitudinem sicut theta e ad ck sic theta z ad zk et per primam Sexti, sic triangolo theta ez ad triangolo ezk.

// Igitur sicut triangolo theta ez ad triangolo ezk sic quadrato theta e ad quadrato eg.

// Sed, per 18am 6i sicut quadrato theta e ad quadrato eg sic triangolo theta ez ad triangolo egp vel triangolo hte per [[additam]]169 42ae praemissi.

// Ut ergo triangolo theta ez ad triangolo ezk sic triangolo theta ez ad triangolo hte.

// Quamobrem triangolo triangolo ezk hte sunt aequalia invicem.

// Verum ipsi anguli the ekz aequales170, propter aequidistantiam linearum eos continentium. // Igitur, per 14am Sexti Euclidis reciproca sunt latera aequos angulos continentia hoc est ht ad ek sicut kz ad he.

// Et ideo, per 15am eiusdem, rettangolo the aequale rettangololo171 ekz.

// Et, quoniam sicut s ad th sic rh ad hp ut autem rh ad hp sic ek ad kz propter aequidistantiam linearum.

Ideo sic s ad th sic ek ad kz.172

// Sed per primam Sexti173 , sicut s ad th sic174 rettangolo s eh ad rettangolo the itemque sicut ek ad kz sic quadrato ek ad rettangolo ekz.

// Igitur sicut quadrato ek ad rettangolo ekz sic rettangolo s eh ad rettangolo the.

// Et permutatim, sicut quadrato ek ad rettangolo s eh sic rettangolo ekz ad rettangolo the.

// Fuit autem aequale rettangolo ekz rettangololo the [S:63] ergo et quadrato ek aequale rettangolo175 s eh .

// Verum rettangolo s eh176 est iam quadrans speciei, quae adiacet diametro ho nam he dimidium177 ipsius ho et ipsa s dimidium eius, ad quam possunt ductae. Itemque quadrato ek quadrans quadratoti kx quandoquidem ek dimidium178 ipsius kx.

// Igitur quadrato kx aequale179 speciei, quae adiacet diametro ho.

// Et similiter ostendam quod vicissim ipsa ho potest speciem adiacentem diametro kx.

// Quare per conversionem ultimae primi conicorum ipsae kx ho sunt comiugatae diametri contrapositarum sectionum ad coniunctionem quae sunt a b g d.

// Praeterea, quoniam utraque harum diametrorum incidit per contactum tangentis penes alteram ductae180 sibique ordinatae: ideo utraque ordinatae ducta est ad alteram: quarum utraque secat parallelos alterius bifariam, per 16am praemissi, si pa[A:47v]ralleli sint extra contrapositas diametri secantis: si intra per 47am eiusdem.

// Rursus ergo per diffinitionem kx ho sunt coniugatae diametri.

// Id quod iam restabat demonstrandum.

Inizio della pagina
->