Apparatus

257non tangentes A   nontangentes S
258non tangentibus A   nontangentibus S
259continentes signo posito in marg. A
260non tangentium A   nontangentium S