Apparatus

22244a ex 43a A   43. S
223proposita A   opposita S
224proposita A   opposita S
225proposita A   opposita S
226tunc A   hinc S
22742am signo posito in marg. A   42 S
228proposita A   contraposita S
229proposita A   opposita S
230ad A   om. S
231vel ad unum tangat signo posito in marg. A
232non tangentium A   nontangentium S
233Contrapositae A   vel contrapositae S