F  r  a  n  c  i  s  c  i        M  a  u  r  o  l  y  c  i        O  p  e  r  a        M  a  t  h  e  m  a  t  i  c  a
Introduzione Help Pianta Sommario
Diaphaneon, seu transparentium libellus Pars prima 18
<- App. -> <- = ->

Theorema XVIII

Parallelorum radiorum intra perspicuum orbem a centro inaequaliter distantium remotior cum axe sibi parallelo propius sphaerae concurret, quam reliquus.

figura 17

47 Intra sphaeram abd sint radii ab, cd, quorum ab sit a centro remotior, qui egredientes frangantur in b, d signis. Dico298 quod ab cum diametro ef sibi parallelo in signo g299 concurret sphaerae propinquiori ipso h signo in300 quo ab301 fractus cum eadem diametro concurrit. Sit enim sphaerae centrum k, et connectantur302 bk et dk et303 concurrat, si possibile est, [A:5v] ab radius fractus ad signum h, connexa bh et304 protrahatur in rectum hd ad circumferentiam ad signum l, et connectantur305 bl et lf. 48 Et, quoniam in triangulo lfh portio basis hd306 non est minor latere hf, ideo (sicut Ptolemaeus307 in [S:42] quodam lemmate 12i308 voluminis suae magnae Constructionis309 demonstrat) maior erit310 proportio hd ad dl quam anguli dlf311 ad angulum fhd. Et conversim minor proportio lineae ld ad lineam dh quam anguli fhd312 ad angulum dlf313.

figura 18

49 Et314 quia etiam in triangulo lbh portio315 basis ld non est minor latere lb, ideo maior est proportio lineae ld ad lineam dh quam anguli bhd316 ad angulum bld. Quare multo magis maior fiet proportio anguli fhd ad angulum dlf317 quam proportio318 anguli bhd ad angulum bld. Sed angulus dlf319 dimidium est ipsius anguli dkf, et angulus bld 1/2320 est ipsius anguli bkd. Ergo321 sequitur, per aequam322 proportionalitatem, ut maior sit proportio anguli fhd ad angulum dkf quam anguli323 bhd ad angulum bkd. Et permutatim maior sit angulus fhd ad angulum bhd quam angulus dkf ad angulum bkd. 50 Et324 conversim angulus bkd maior sit ad angulum dkf quam angulus bhd ad angulum fhd 51 et coniunctim maior sit angulus bkf ad angulum dkf quam angulus bhf ad angulum dhf.325 Sed326 anguli bkf et dkf327 propter linearum aequidistantiam328, sunt angulis abk329 et cdk330, qui331 a perpendicularibus et fractis332 comprehenduntur333, aequales, ipsi vero anguli bhf et dhf sunt fractionum angulis, eadem ratione, aequales. 52 Igitur anguli, qui sub perpendicularibus et fractis334 comprehenduntur, non erunt fractionum angulis proportionales. Quod est contra 10am335 huius libelli. Non igitur ab fractus ad signum h ipsi ef diametro concurret. Sed neque inferius; tunc enim angulus fractionis, qui esset ipse bhf, si ab ad signum h frangeretur, minor quam bhf336 fieret, et tunc337 multo fortius angulus bkf ad angulum dkf maior esset quam angulus fractionis radii ab ad angulum dhf. 53 Superest ergo ut ab fractus ad aliquod338 signum propius sphaerae quam h ipsi diametro ef congrediatur, quod sit g signum, secetque339 ipsum dh in m signo340.

Corollarium

figura 19

Sequitur ergo ut, quotlibet parallelis radiis per sphaeram perspicuam vagantibus, semper remotior a centro, vicinius ad sphaeram,341 diametrum342, qui343 ex parallelis est, occurrat344, ac ante occursum secet centro propiorem et vicissim secetur a remotiori. [S:43]

Inizio della pagina
->