<  o  >

3.7.5.2  Schéma simple avec \lang

quadrato bac angolare aperta rettangolo area d -----  per praemissam triangolo abc angolare chiusa per antepraemissam
quadrato bc
per hypothesim rettangolo bac

\begin{tabula}{llllll}

\mrow{2} \QDR{} $bac$ &
\mrow{2} \lang &
\RTT{} area $d$ & -----~ & per praemissam \TRN{} $abc$ &
\mrow{2} \rang &
\mrow{2} per antepraemissam \\

\QDR{} $bc$ & \regula & per hypothesim \RTT{} $bac$

\end{tabula}<  o  >