Orario delle lezioni

 

Orario delle lezioni secondo semestre 2018 - 2019

 

Laurea triennale L 35

http://margot.di.unipi.it/test13/goa/2018/2/embed/static/courselistcds/Matematica/MAT-L 

 

Laurea Magistrale LM-40

http://margot.di.unipi.it/test13/goa/2018/2/embed/static/courselistcds/Matematica/WMA-LM 
 

 

 

Orario delle lezioni primo semestre 2018 - 2019

 

Laurea Triennale:

http://margot.di.unipi.it/test12/goa/2018/1/embed/static/courselistcds/Matematica/MAT-L 

 

 

Laurea Magistrale:
http://margot.di.unipi.it/test12/goa/2018/1/embed/static/courselistcds/Matematica/WMA-LM

 

 

Orario delle lezioni secondo semestre 2017 - 2018

 

Laurea triennale

http://margot.di.unipi.it/test11/goa/2017/2/embed/static/courselistcds/Matematica/MAT-L

 

Laurea magistrale:
http://margot.di.unipi.it/test11/goa/2017/2/embed/static/courselistcds/Matematica/WMA-LM

 

 

Orario delle lezioni primo semestre 2017 - 2018

 

Corso di Laurea triennale (L) in Matematica I semestre 2017-2018 

http://margot.di.unipi.it/test10/goa/2017/1/embed/static/courselistcds/Matematica/MAT-L

 

Corso di Laurea Magistrale (LM) in Matematica I semestre 2017-2018

http://margot.di.unipi.it/test10/goa/2017/1/embed/static/courselistcds/Matematica/WMA-LM

 

 

Orario delle lezioni Laurea triennale II semestre 2016-2017

http://margot.di.unipi.it/test9/goa/2016/2/embed/static/courselistcds/Matematica/MAT-L

Orario delle lezioni Laurea Magistrale II semestre 2016-2017

http://margot.di.unipi.it/test9/goa/2016/2/embed/static/courselistcds/Matematica/WMA-LM

 

Orario delle lezioni I semestre 2016/2017

 

PRIMO ANNO:

http://margot.di.unipi.it/test8/goa/2016/1/embed/static/courselistfilter/Primo%20anno/48848_u~48804_u~48822_u~48827_u~48832_a~48832_b~48832_c~48832_d

 

Laurea triennale:

http://margot.di.unipi.it/test8/goa/2016/1/embed/static/courselistcds/Matematica/MAT-L

 

Laurea magistrale:

http://margot.di.unipi.it/test8/goa/2016/1/embed/static/courselistcds/Matematica/WMA-LM

 

 

 

 

Orario delle lezioni II semestre A.A. 2015/2016

 

ORARIO Laurea Triennale

 

http://margot.di.unipi.it/test7/goa/2015/2/embed/static/courselistcds/Matematica/MAT-L

 

ORARIO Laurea Magistrale

 

http://margot.di.unipi.it/test7/goa/2015/2/embed/static/courselistcds/Matematica/WMA-LM

 

 

Legenda aule:

http://margot.di.unipi.it/test7/goa/2015/2/embed/static/roomslegendcds/Matematica/MAT-L

 

http://margot.di.unipi.it/test7/goa/2015/2/embed/static/roomslegendcds/Matematica/WMA-LM

 

 

 

Orario delle lezioni

I semestre Laurea Triennale

Orario I anno:

http://margot.di.unipi.it/test6/goa/2015/1/embed/static/courselistfilter/Primo%20anno/48848_u~48804_u~48822_u~48827_u~48832_a~48832_b~48832_c~48832_d

Orario II anno:

http://margot.di.unipi.it/test6/goa/2015/1/embed/static/courselistfilter/Secondo%20anno/43657_u~43662_u~43625_u~43665_u~43644_u

Orario altri corsi:

http://margot.di.unipi.it/test6/goa/2015/1/embed/static/courselistnegfilter/Matematica/MAT-L/Terzo%20anno/48848_u~48804_u~48822_u~48827_u~48832_a~48832_b~48832_c~43657_u~43662_u~43625_u~43665_u~43644_u

Orario Laurea Magistrale:

http://margot.di.unipi.it/test6/goa/2015/1/embed/static/courselistcds/Matematica/WMA-LM

Legenda aule

http://margot.di.unipi.it/test6/goa/2015/1/embed/static/roomslegendcds/Matematica/MAT-L

http://margot.di.unipi.it/test6/goa/2015/1/embed/static/roomslegendcds/Matematica/WMA-LM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italian