Apparatus

149ab A   ACB S
150d ad g ex g ad d A
151ab A   ACB S
152post est del. diameter A
153zh A   ZFH S
154zh A   ZFH S
155ab A   ACB S
156ostendo A   ostendam S
157ab A   ACB S
158zh A   ZFH S
159ab A   ACB S
160zh A   ZFH S
161ab A   ACB S
162zh A   ZFH S
163zh A   ZFH S
164ab A   ACB S
165zh A   ZFH S
166ab A   ACB S
167potes A   om. S
168exempli causa A   exempli gratia S
169assumens post corr. A
170ante huiusmodi del. unam litteram A